Audit preparing

Als accountant heb ik veel ervaring opgedaan t.a.v. het opstellen van jaarrekeningen.

Voor MKB+ relaties stel ik deze expertise beschikbaar om de jaarlijkse audit van uw externe accountant voor te bereiden. Hierdoor wordt uw eigen team ontlast.